Nga: Từ 01/12, lương khu vực công tăng 30%

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Hôm nay (29/6), Thủ tướng Vladimir Putin cho biết lương khu vực công tại Nga sẽ tăng 30% từ ngày 01/12.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/46329/default.aspx