Nga: Thặng dự ngân sách đạt mức kỷ lục

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Bộ Kinh tế Nga cho biết, dự kiến thặng dư ngân sách năm 2008 của Nga đạt mức kỷ lục khoảng 1.080 tỷ rup (tương đương 44 tỷ USD).

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Kinhte/TCCK/36854/default.aspx