Nga cần có quân đội hiện đại trước năm 2020

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Tham mưu trưởng các Lực lượng Vũ trang Nga, Tướng Nicolai Makarov tuyên bố rằng, trước năm 2020 Nga cần phải có quân đội với mức độ trang bị hiện đại nhất.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/TBQD/45942/default.aspx