Nếu làm quy hoạch không tốt thì Thủ đô to mà lại yếu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trả lời báo chí bên lề kỳ họp HĐND TP về các vấn đề liên quan đến quy hoạch, đại biểu Trần Trọng Hanh- Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc cho biết: Quy hoạch Thủ đô hiện nay chưa xứng tầm. Nếu làm quy hoạch không tốt thì Thủ đô to mà lại yếu,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=115362