Nếu không được thông qua, đề án mở rộng HN sẽ là quy hoạch "treo" khổng lồ

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch Quốc hội quyết định chuyển nội dung biểu quyết thông qua đề án mở rộng địa giới hành chính Hà Nội đến cuối kỳ họp, báo giới đã có cuộc phỏng vấn bên lề với Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân về việc này.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/41/168777