NATO có thể sụp đổ vì chia rẽ

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Sự tồn tại của NATO, liên minh quân sự hùng mạnh nhất thế giới trong 6 thập kỷ qua, đang bị đe dọa bởi những tranh cãi giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU)...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.sukiennoibat.29545.qdnd