NASA lên kế hoạch phóng phi thuyền vào không gian

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT-Các nhà khoa học thuộc trung tâm nghiên cứu EMSA quyết định sẽ tiếp tục sáng chế một thiết bị thuyền buồm không gian sử dụng năng lượng gió mặt trời cho chuyến thám hiểm tới các hành tinh.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Khoahoc/Vutru/46557/default.aspx