Vaccine Nano Covax hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2

Vaccine Nano Covax hoàn thành thử nghiệm giai đoạn 2

Toàn bộ tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vaccine Nano Covax đều sinh miễn dịch...
100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh miễn dịch

100% tình nguyện viên tiêm vaccine Nano Covax đều sinh miễn dịch

Việt Nam sắp có vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên

Việt Nam sắp có vắc xin ngừa Covid-19 đầu tiên

Đua tranh khốc liệt tìm kiếm nguồn vaccine ngừa COVID-19

Đua tranh khốc liệt tìm kiếm nguồn vaccine ngừa COVID-19

'Có cuộc đua tranh khốc liệt mua vaccine Covid-19'

'Có cuộc đua tranh khốc liệt mua vaccine Covid-19'

Chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm thành công vaccine phòng COVID-19

Chuẩn bị phương án đầu tư nếu thử nghiệm thành công vaccine phòng COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm mũi 2 vắc-xin Nano Covax ngừa Covid-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm mũi 2 vắc-xin Nano Covax ngừa Covid-19

Dự kiến tháng 9 - 2021 có vắc xin phòng Covid-19 ''made in Vietnam''

Dự kiến tháng 9 - 2021 có vắc xin phòng Covid-19 ''made in Vietnam''

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 Nanocovax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thăm, động viên tình nguyện viên tiêm thử nghiệm vaccine Nano Covax

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin 'made in Vietnam'

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiêm thử nghiệm vắc xin 'made in Vietnam'

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn hai vắc-xin phòng COVID

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn hai vắc-xin phòng COVID

26 người tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax của Việt Nam

26 người tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax của Việt Nam

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax cho 26 tình nguyện viên

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax cho 26 tình nguyện viên

26 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm mũi 2 vắc xin Covid-19 của Việt Nam

26 tình nguyện viên tiêm thử nghiệm mũi 2 vắc xin Covid-19 của Việt Nam

Mở rộng đối tượng tiêm thử nghiệm vắc xin made in Việt Nam

Tiêm mũi 2 thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

Tiêm mũi 2 thử nghiệm vaccine COVID-19 Nano Covax

Thử nghiệm vaccine Nano Covax có thể nhanh hơn 3 tháng

Thử nghiệm vaccine Nano Covax có thể nhanh hơn 3 tháng

Việt Nam tiêm loạt cuối giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax

Việt Nam tiêm loạt cuối giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

Tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

26 người tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax của Việt Nam

26 người tiêm thử nghiệm mũi 2 giai đoạn 2 vắc xin phòng COVID-19 Nano Covax của Việt Nam

Việt Nam có thể thử nghiệm xong vắc xin ngừa COVID-19 vào quý 3

Việt Nam có thể thử nghiệm xong vắc xin ngừa COVID-19 vào quý 3

Việt Nam tiêm thử nghiệm vắc xin thứ 2, bảo hiểm lên tới 40 tỷ đồng

Việt Nam tiêm thử nghiệm vắc xin thứ 2, bảo hiểm lên tới 40 tỷ đồng

Việt Nam hoàn thành tiêm thử nghiệm mũi 1 giai đoạn 2 vaccine Nanocovax

Việt Nam hoàn thành tiêm thử nghiệm mũi 1 giai đoạn 2 vaccine Nanocovax

560 người tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Covid-19 'Made in Vietnam' sức khỏe đều ổn định

560 người tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vắc xin Covid-19 'Made in Vietnam' sức khỏe đều ổn định

Việt Nam đã hoàn tất 65% mũi tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

Việt Nam đã hoàn tất 65% mũi tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine Nano Covax

Nhiều người cao tuổi trong 367 tình nguyện viên đã tiêm mũi 1 giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax

Nhiều người cao tuổi trong 367 tình nguyện viên đã tiêm mũi 1 giai đoạn 2 vắc xin Nano Covax

Việt Nam hoàn thành 65% mũi tiêm giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax

Việt Nam hoàn thành 65% mũi tiêm giai đoạn 2 vắc xin Nanocovax

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVIVAC được theo dõi an toàn trong 24 giờ

Tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVIVAC được theo dõi an toàn trong 24 giờ

Hình ảnh tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 vaccine ngừa Covid-19 do Việt Nam sản xuất

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin COVID-19 của Việt Nam

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 vắc xin COVID-19 của Việt Nam

Vaccine phòng Covid-19 Việt Nam có kháng thể chống lại virus biến chủng ở Anh

Vaccine phòng Covid-19 Việt Nam có kháng thể chống lại virus biến chủng ở Anh

Hơn 70 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2

Hơn 70 người đầu tiên tiêm thử nghiệm vaccine Nanocovax giai đoạn 2

Chùm ảnh: 33 người đầu tiên tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 Nanocovax

Chùm ảnh: 33 người đầu tiên tiêm thử nghiệm giai đoạn 2 Nanocovax