Nâng tầm minh bạch thị trường

    Gốc

    Có một thực tế tồn tại trong nhiều năm nay là việc giao dịch mua bán trên thị trường BĐS rất ít có được thông tin chính xác, rõ ràng, thậm chí có nhiều thông tin sai lệch dẫn đến thiệt hại cho khách hàng...

      Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/06/05/042622/8333