Nâng chất đội ngũ công nhân đúng tầm nhiệm vụ

    Gốc

    Sự hỗ trợ của CĐ, chính quyền, doanh nghiệp chỉ có ý nghĩa khi chính bản thân mỗi người thợ có quyết tâm, nỗ lực vượt khó vươn lên

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/220887.asp