Nâng cao hiệu quả tổ chức hội và phong trào nông dân

Hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân cụm số 2 diễn ra tại Hà Tĩnh nhằm xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả, đưa phong trào nông dân vào chiều sâu.

Sáng 21/6, Ban Thường vụ Hội Nông Việt Nam tổ chức hội nghị giao ban công tác hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm 2024 – cụm thi đua số 2 với sự tham gia của 14 tỉnh, thành miền Bắc và khu vực Bắc Trung Bộ.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền dự hội nghị.

 Các đại biểu tham gia hội nghị.

Các đại biểu tham gia hội nghị.

2024 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam. Lãnh đạo cụm số 2 thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các tỉnh, thành hội thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho hội viên, nông dân tại các tỉnh, thành được chú trọng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội được quan tâm. 6 tháng đầu năm, toàn cụm kết nạp 21.926 hội viên mới, thành lập 240 chi hội nông dân nghề nghiệp và tổ hội nông dân nghề nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Công tác kiểm tra, giám sát được các tỉnh, thành hội triển khai ngay từ đầu năm với 6.228 cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng, chính sách – pháp luật của Nhà nước.

Toàn cụm có 1.569.397 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất – kinh doanh giỏi các cấp gắn với đăng ký giúp đỡ hộ nghèo thông qua hỗ trợ vốn, giống, vật tư nông nghiệp, việc làm. 6 tháng đầu năm, toàn cụm đã vận động hội viên, nông dân ủng hộ tiền, ngày công lao động xây dựng nông thôn mới với số tiền 75.131 tỷ đồng, trên 146.932 ngày công...

Cụm cũng chú trọng tổ chức các hoạt động tập huấn, cung ứng dịch vụ và hỗ trợ nông dân. 6 tháng, toàn cụm phối hợp tổ chức 1.720 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp nông dân nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế.

Tuy vậy, hoạt động của cụm vẫn còn một số tồn tại như: chất lượng phong trào trên các lĩnh vực chưa đồng đều; hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân một số nơi còn yếu; việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên một số thời điểm còn hạn chế…

 Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền nhấn mạnh: Thời gian qua, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, tỉnh Hà Tĩnh đã quan tâm chỉ đạo Đảng đoàn, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn các cấp hội triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, gắn với thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp; chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng hướng về cơ sở, hỗ trợ hội viên, nông dân đẩy mạnh các phong trào phát triển kinh tế - xã hội. Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo, gắn nhiệm vụ của tổ chức hội với nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hà Tĩnh là một trong những điển hình của cả nước về xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo, mang dấu ấn đặc thù riêng. Đạt được kết quả đó có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân trọng tâm là Hà Tĩnh đã phát huy được vai trò chủ thể của người dân; các cấp Hội Nông dân vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, vừa thực hiện tốt các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy mong muốn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn công tác hội tại các địa phương, cơ sở.

Hà Tĩnh hiện đang tập trung cao triển khai thực hiện Đề án thí điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đề nghị Trung ương Hội quan tâm hỗ trợ địa phương về nguồn lực xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông thôn, hỗ trợ về kỹ thuật trong công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho hội viên, nông dân...

 Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng cụm thi đua số 2 kết luận hội nghị.

Bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng cụm thi đua số 2 kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, bà Bùi Thị Thơm – Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Trưởng cụm thi đua số 2 yêu cầu các tỉnh, thành hội bám sát nhiệm vụ năm 2024, tiếp tục nghiên cứu, tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Theo đó, tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, kịp thời triển khai, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên thực hiện chỉ tiêu bổ sung về cài đặt, kích hoạt, sử dụng nền tảng số; chú trọng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách – pháp luật của Nhà nước, nhất là liên quan đến nông nghiệp – nông thôn, nông dân; tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kế hoạch liên quan đến phát triển "tam nông"...

Tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nông dân TP Hà Nội đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2028.

 Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nông dân TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2028.

Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh và Hội Nông dân TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2024 - 2028.

 Dịp này, cụm thi đua số 2 đã trao tặng 40 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên khó khăn Nguyễn Tiến Hoàng (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên).

Dịp này, cụm thi đua số 2 đã trao tặng 40 triệu đồng xây nhà tình nghĩa cho gia đình hội viên khó khăn Nguyễn Tiến Hoàng (xã Cẩm Minh, Cẩm Xuyên).

Thu Phương

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/nang-cao-hieu-qua-to-chuc-hoi-va-phong-trao-nong-dan-post268739.html