Nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng nguồn thu cho Thành phố

Tại cuộc làm việc của Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách năm 2022, chiều 25/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát công tác quản lý và sử dụng các loại tài sản công để có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng nguồn thu cho Thành phố.

Trình bày Báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND thành phố Hà Nội, ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, cho biết, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 8 tháng năm 2022 đạt nhiều kết quả khả quan so với cùng kỳ năm 2021.

Ngân sách Thành phố vẫn bảo đảm kinh phí hoạt động của các cấp, các ngành, thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phòng chống, xử lý, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; giải quyết các vấn đề bức xúc dân sinh và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Cụ thể, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế đến hết ngày 20/8 là 219.126 tỷ đồng, đạt 70,3% dự toán, bằng 109,5% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa đã thực hiện đạt 200.618 tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán, bằng 108,2% so với cùng kỳ, bao gồm: Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh là 99.727 tỷ đồng, đạt 73,6% dự toán, bằng 115,5% so với cùng kỳ. Dự báo, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước thực hiện là 342.365 tỷ đồng, đạt 109,9% dự toán, bằng 105,8% so với thực hiện năm 2021.

Tuy nhiên, một số khoản thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp, nhất là khoản thu về nhà, đất, thu đấu giá quyền sử dụng đất; 8 tháng đạt 11.055 tỷ đồng, bằng 41,5% dự toán. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư còn thấp. Một số đơn vị dự toán chưa chủ động triển khai nhiệm vụ được giao ngay từ đầu năm.

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế đến hết ngày 20/8 là 40.309 tỷ đồng, mới đạt 37,7% dự toán năm và bằng 106,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát triển đã thực hiện 13.843 tỷ đồng, đạt 27,1% dự toán và bằng 110,5% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp thực hiện mục tiêu thu, nhiệm vụ chi trong những tháng cuối năm 2022, nhất là khắc phục những hạn chế, khó khăn về chi đầu tư xây dựng cơ bản, đấu giá quyền sử dụng đất...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan Thành phố, các cấp, các ngành đã cố gắng với trách nhiệm cao thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thời gian qua.

Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, kết quả chi đầu tư xây dựng cơ bản còn thấp. Đây là vấn đề các cấp, các ngành phải tập trung tháo gỡ trong thời gian tới; coi đây là giải pháp mang tính động lực đối với tăng trưởng từ nay đến năm 2025.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy chỉ đạo, trước hết, trên cơ sở Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 115/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về “Thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội”, UBND Thành phố chỉ đạo việc cụ thể hóa các nội dung về tài chính, ngân sách để thực hiện phù hợp với thực tiễn của Thủ đô.

Cùng với đó, phải đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; làm tốt những nội dung sẽ trình ra kỳ họp HĐND Thành phố sắp tới; lấy đây là cơ sở bước đầu để tiếp tục phân cấp, ủy quyền mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Hiện nay, còn 1.150 thủ tục hành chính ở cấp sở, nhưng nhiều việc xảy ra không rõ đơn vị chịu trách nhiệm.

“Phân cấp, ủy quyền, cải cách thủ tục hành chính là vô cùng quan trọng. Thành phố sẽ làm từng bước, không chủ quan, nóng vội, nhưng kiên quyết làm và phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy cho rằng, tỷ lệ điều tiết ngân sách Trung ương cho Thành phố có ý nghĩa rất quan trọng. Các cơ quan Thành phố phải nghiên cứu kỹ các nội dung văn bản của Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị, làm cơ sở báo cáo, đề xuất với Trung ương về tỷ lệ điều tiết ngân sách phù hợp, tạo điều kiện cho Thủ đô tăng cường đầu tư phát triển.

Quang cảnh hội nghị

Bí thư Thành ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố chỉ đạo rà soát công tác quản lý và sử dụng các loại tài sản công để có biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý, gia tăng nguồn thu cho Thành phố. Đồng chí cũng lưu ý các cấp các ngành phải thực hiện tốt các chính sách giãn, hoãn, giảm thuế theo quy định chung; tập trung đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành tài chính, ngân sách như thu thuế điện tử; chú trọng phòng, chống buôn lậu...

Đối với đấu giá đất, Bí thư Thành ủy khẳng định, phải tập trung tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tiến độ, nhưng quan trọng nhất là phải quản lý chặt chẽ không để xảy ra thông thầu, tham ô, tham nhũng trong đấu giá đất.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, để thực hiện thắng lợi mục tiêu thu và nhiệm vụ chi năm 2022, Thành phố nói chung trước hết là Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ chỉ đạo ráo riết cùng Ban Cán sự đảng UBND Thành phố, Đảng đoàn HĐND Thành phố và sự vào cuộc của các cấp, các ngành để tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc, nhất là về thủ tục hành chính, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, qua đó, bảo đảm nguồn thu bền vững cho Thành phố.

Bí thư Thành ủy chỉ đạo các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện gắn với đánh giá cán bộ, trong đó xác định rõ trách nhiệm cá nhân, đề xuất rõ phương án xử lý trách nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối không cào bằng, nể nang, né tránh.

Hoàng Phúc

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nang-cao-hieu-qua-quan-ly-gia-tang-nguon-thu-cho-thanh-pho-145154.html