Nâng cao chất lượng phục vụ khách đi xe

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Phú Yên là một trong số ít tỉnh có đội xe khách đường dài tốt nhất của khu vực miền trung, Tây Nguyên. Sự thay đổi đáng kể cả về lượng và chất đã làm hành khách yên tâm hơn khi có nhu cầu đi lại, đồng thời góp phần bảo đảm an toàn giao thông.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106944&sub=52&top=37