Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Bộ Y tế vừa ban hành Chỉ thị tăng cường chất lượng đào tạo nhân lực y tế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Theo quy định này, các cơ sở đào tạo khi đăng ký nhiệm vụ đào tạo nhân lực y tế phải chuẩn bị đủ các điều kiện cơ sở thực hành,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=72453