Nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn khoa học kỹ thuật và đào tạo sau đại học

Ngày 18-6, Viện Khoa học - Công nghệ quân sự tổ chức khai giảng các lớp đào tạo chuyên môn khoa học kỹ thuật cho cán bộ kỹ thuật toàn quân và đào tạo tiến sĩ năm 2024. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự buổi lễ.

Năm học 2024-2025, Viện Khoa học - Công nghệ quân sự được giao tổ chức hai lớp đào tạo chuyên môn khoa học kỹ thuật về vũ khí đạn có điều khiển và ứng dụng công nghệ số phục vụ chuyển đổi số trong công tác kỹ thuật. Các đơn vị nghiên cứu và giảng viên đã tiến hành biên soạn đề cương chi tiết, bài giảng 21 chuyên đề, mời các chuyên gia khoa học và phân công giảng viên giảng dạy từng chuyên đề trong các lớp học.

 Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại khai giảng.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại khai giảng.

Trong thời gian 3 tháng, các học viên sẽ được trang bị những kiến thức chuyên môn khoa học kỹ thuật phục vụ khai thác, làm chủ vũ khí trang bị mới; kiến thức về công nghệ thông tin, chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm kỹ thuật, đảm bảo sức khỏe bộ đội, bảo vệ môi trường…

Về công tác đào tạo sau đại học, Viện Khoa học - Công nghệ quân sự triển khai nghiêm túc phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”, chủ động xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 13 ngành đào tạo trình độ tiến sĩ. Viện đã tổ chức ôn luyện ngoại ngữ, tổ chức nhập môn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, định hướng đề tài luận án và giới thiệu giáo viên hướng dẫn cho các thí sinh dự tuyển. Các đề cương dự tuyển được các tiểu ban chuyên môn đánh giá tốt, đảm bảo tính khoa học, khả thi, gắn với yêu cầu phát triển, định hướng khoa học công nghệ quân sự và nhu cầu thực tiễn của Quân đội.

Các đại biểu dự khai giảng.

Các đại biểu dự khai giảng.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao công tác giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên Viện Khoa học - Công nghệ quân sự. Đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị, các học viên lớp đào tạo chuyên môn khoa học kỹ thuật tích cực học tập, nắm vững kiến thức mới, chuyên sâu trong lĩnh vực chuyên môn để vận dụng tốt vào thực tiễn công tác tại đơn vị; các nghiên cứu sinh tích cực nghiên cứu, hoàn thành luận án tiến sĩ với chất lượng cao nhất, phấn đấu trở thành các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật có trình độ cao để phục vụ tốt các nhiệm vụ được giao phó.

Tin, ảnh: TUẤN NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-dao-tao-chuyen-mon-khoa-hoc-ky-thuat-va-dao-tao-sau-dai-hoc-781560