Nạn nhân của khủng hoảng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Thương mại thế giới đã trở thành một nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới. Theo đánh giá của WTO thì cuộc khủng hoảng tài chính thế giới lần này không chỉ kìm hãm nhịp độ tăng trưởng của thương mại thế giới như tác động tới nền kinh tế thế giới nói chung, mà còn làm cho triển vọng trong thời gian nửa năm tới trở nên tồi tệ hơn.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081114000007.aspx