Năm mới, Nói chuyện đầu tư trực tiếp nước ngoài

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nhìn lại 20 năm trước, từ năm 1988, khi bắt đầu thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài, đến năm 1990, cả nước chỉ có 218 dự án FDI được cấp phép...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=124016