Nam Định công nhận thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký quyết định công nhận 10 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

10 xã trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ảnh minh họa: TTXVN

10 xã trên địa bàn tỉnh Nam Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ảnh minh họa: TTXVN

Ngày 27/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Phạm Đình Nghị đã ký quyết định công nhận 10 xã trên địa bàn tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định công nhận 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 gồm: xã Mỹ Thịnh, Mỹ Thành thuộc huyện Mỹ Lộc đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực an ninh trật tự.

Xã Trực Tuấn (huyện Trực Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực chuyển đổi số; xã Trực Nội (huyện Trực Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.

Xã Giao Hải (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực văn hóa; xã Giao Tiến (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực sản xuất; các xã Giao Lạc, Hoành Sơn, Bạch Long thuộc huyện Giao Thủy đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu về lĩnh vực giáo dục.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cũng công nhận xã Giao Hương (huyện Giao Thủy) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, các xã phải đáp ứng được 4/4 điều kiện theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Các xã phải đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021- 2005; không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; có tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới theo quy định; không phức tạp về an ninh trật tự theo quy định của Bộ Công an.

Để được công nhân là xã nông thôn mới nâng cao, xã Giao Hương phải đáp ứng được 4/4 điều kiện xét công nhận xét đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg; đạt 19/19 tiêu chí trong bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Xã không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

UBND tỉnh Nam Định cũng yêu cầu các xã sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu cần duy trì, giữ vững chỉ tiêu, tiêu chí đã đạt được; quan tâm giữ gìn, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp xứng đáng với danh hiệu đã được công nhận.

Đến nay, tỉnh Nam Định đã có 189/204 xã (đạt 92,2%) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Trước đó, tỉnh Nam Định đã hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 sớm 1,5 năm so với kế hoạch. Đời sống người dân tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu được nâng lên rõ rệt, đa số người dân đều đồng tình hưởng ứng Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới./.

Công Luật/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/nam-dinh-cong-nhan-them-10-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-nang-cao-kieu-mau/300875.html