Năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 4 tân giáo sư và 16 tân phó giáo sư

Năm 2022, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 04 tân giáo sư và 16 tân phó giáo sư thuộc 7 đơn vị đào tạo. Như vậy, tính đến thời điểm này, toàn Đại học Quốc gia Hà Nội có 70 giáo sư, 492 phó giáo sư đang công tác tại các đơn vị.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước vừa công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 cho 383 ứng viên theo Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN, trong đó có 34 giáo sư, 349 phó giáo sư. Năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 04 tân giáo sư và 16 tân phó giáo sư thuộc 7 đơn vị đào tạo.

Theo danh sách, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên là đơn vị có nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư nhất Đại học Quốc gia Hà Nội với 03 tân giáo sư và 09 tân phó giáo sư, tiếp đó là Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn với 01 tân giáo sư và 01 tân phó giáo sư, Trường ĐH Giáo dục có 02 tân phó giáo sư. Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Luật, Trường ĐH Kinh tế và Trường Quốc tế mỗi đơn vị có 01 tân phó giáo sư.

Tính đến thời điểm này, toàn Đại học Quốc gia Hà Nội có 70 giáo sư, 492 phó giáo sư đang công tác tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, danh sách 383 ứng viên trên đã được công bố trong thời hạn 15 ngày, và không có đơn thư phản ánh, nên chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022, theo quy định.

Theo danh sách này, ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn giáo sư nhất là y học với 7 ứng viên.

Ngành nhiều ứng viên đạt tiêu chuẩn phó giáo sư nhất là kinh tế với 45 ứng viên và hóa học - công nghệ thực phẩm 43 ứng viên.

Hội đồng Giáo sư Nhà nước yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học có ứng viên đạt chuẩn trong danh sách tổ chức công nhận và trao quyết định.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư là 5 năm. Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm lại chức danh GS, PGS tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định này hết hiệu lực.

Danh sách các tân giáo sư và phó giáo sư năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội như sau:

Thùy Dương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/giao-duc--y-te1/nam-2022-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-co-them-4-tan-giao-su-va-16-tan-pho-giao-su-i308856/