Năm 2010 dạy ngoại ngữ theo chương trình mới

    Báo Tiền Phong
    1 đăng lạiGốc

    Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định phê duyệt đề án “Dạy học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2010” với tổng kinh phí thực hiện là 9.378 tỉ đồng.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081113225754.aspx