Năm 2009, giá cao su thế giới sẽ giảm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo báo cáo nghiên cứu của ông Nguyễn Quốc Chinh – chuyên gia phân tích thị trường nông sản của Trung tâm Thông tin, Viện Chính sách Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn, giá cao su sẽ bình ổn trở lại sau cơn chấn động của suy thoái tài chính và rút tiền đầu tư

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109767