Năm 2008, Nga sẽ phóng 11 quả tên lửa

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Frontier India đưa tin, Ngã đã lên kế hoạch bắn 11 quả tên lửa của Lực lượng tên lửa chiến lược (RVSN) cho năm 2008.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quansu/THSK/38832/default.aspx