N93 tự động tắt nguồn?

    Gốc

    XHTTOnline: Tôi đang sử dụng N93 hàng công ty nhưng thỉnh thoảng máy tự động tắt nguồn. Sau khi khởi động lại thì máy báo offline nên không gọi được. Mong quý báo chỉ giùm cách khắc phục hiện tượng này? meoaban_2004@yahoo.com...

      Nguồn Công Thương: www.xahoithongtin.com.vn/index.asp?ID=54&subjectID=14237