Myanmar phê chuẩn Hiến chương ASEAN

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 21/7, chính quyền quân sự Myanmar đã chính thức phê chuẩn Hiến chương ASEAN, trở thành nước thành viên thứ 7 của ASEAN thông qua văn kiện này.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/259523/Default.aspx