Mỹ tin tưởng Triều Tiên thực hiện đầy đủ việc giải giáp hạt nhân.

    Báo VTC News
    Gốc

    Mặc dù một số quan chức Mỹ vẫn cho rằng Bình Nhưỡng không thể đáp ứng thời hạn chót vô hiệu hóa các cơ sở hạt nhân trong năm nay nhưng Mỹ vẫn tin tưởng CHDCND Triều Tiên thực hiện đầy đủ cam kết giải giáp hạt nhân.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/228896/Default.aspx