Mỹ: Thống đốc bang I-li-noi bị cách chức

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    AFP ngày 30-1 đưa tin, Thượng viện bang I-li-noi đã nhất trí tuyên bố thống đốc Rốt Bla-gô-giê-vích đã lạm dụng quyền lực và bị cách chức vì có âm mưu bán chiếc ghế Thượng viện bỏ trống của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma, để phục vụ mưu đồ chính trị riêng...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocte.tinquocte.51223.qdnd