Mỹ: Thị trường thế chấp nhà đất lên tới gần 1.000 tỷ USD

    Gốc

    Hanoinet - Trong Báo cáo Ổn định Tài chính Toàn cầu hàng năm vừa công bố tại Oasinhtơn (Mỹ), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự đoán tổng cộng các khoản thua lỗ ở thị trường nhà đất thế chấp Mỹ có thể lên tới gần 1.000 tỷ USD, cao hơn nhiều dự đoán do các tổ chức tài chính khác đưa ra trước đây.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=52431