Mỹ: Thâm hụt ngân sách tới 455 tỷ USD

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Theo thông cáo chung của Bộ trưởng Ngân khố Henry Paulson và Giám đốc cơ quan Quản lý ngân sách Jim Nussle, thâm hụt ngân sách ở Mỹ trong năm tài khóa 2007-2008 đã ở mức kỷ lục 455 tỷ USD.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/10/101597.cand