Mỹ tạm thời có Tổng tư lệnh quân đội mới

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)-Một trong những tướng lĩnh hiểu biết nhất về Iraq, ít nhất đến thời điểm này và được xem là tư lệnh quan trọng nhất trong quân đội Mỹ với nhiệm vụ chỉ huy cuộc chiến Iraqvà Afghanistan, Trung tướng Martin Dempsey đã nhậm chức Tổng tư lệnh quân đội Mỹ.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/163206