Mỹ nâng cấp hệ thống vệ tinh do thám

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Mỹ cho biết, sẽ mua một hoặc hai vệ tinh chụp ảnh thương mại, đồng thời chế tạo một vệ tinh có tính năng do thám hiện đại hơn. Các vệ tinh này, trị giá khoảng 2-4 tỷ USD, sẽ theo dõi mọi hoạt động chuyển quân của đối phương, các địa điểm bị nghi ngờ là nhà máy hạt nhân và các trại huấn luyện của lực lượng khủng bố.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125733&sub=82&top=45