Mỹ nâng cao năng lực an ninh mạng

Ngày 17/5 truyền thông Mỹ dẫn nội dung bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang lên kế hoạch mở rộng việc sử dụng các sản phẩm phần mềm của hãng Microsoft trên tất cả các đơn vị trong bộ bắt đầu từ tháng 6 tới.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/my-nang-cao-nang-luc-an-ninh-mang-121215.htm