Mỹ: Iran đã ngừng chương trình vũ khí nguyên tử

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMĐT)- Iran đã hoan nghênh bản báo cáo tình báo của Mỹ, trong đó cho biết chính phủ Iran hiện đang không tìm cách phát triển vũ khí nguyên tử.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/44/152401