Mỹ: Hơn một triệu người trong danh sách khủng bố

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Ngày 15/7, Liên minh tự do công dân Mỹ (ACLU) cho biết, danh sách các thành phần khủng bố do chính phủ Mỹ đưa ra hiện đã lên tới con số hơn 1 triệu người.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/7/95265.cand