Mỹ Đức hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

  Trong những năm qua, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội) luôn xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và đẩy mạnh thực hiện.

  Đến nay, 100% xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM; 3 xã Hồng Sơn, Hương Sơn, Phùng Xá xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 14-15 tiêu chí; huyện đang hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành huyện NTM trong năm 2022.

  Sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức được trưng bày, quảng bá tại Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Ảnh: THU AN

  Sản phẩm OCOP của huyện Mỹ Đức được trưng bày, quảng bá tại Festival Nông sản, sản phẩm OCOP gắn kết du lịch Hà Nội năm 2022. Ảnh: THU AN

  Về Mỹ Đức những ngày này, dễ dàng nhận thấy sự đổi thay của huyện với nhiều tuyến đường được đầu tư mở rộng, nối dài tới các ngõ xóm; những công trình trường, lớp học, nhà văn hóa, trạm y tế... được nâng cấp, sửa chữa hoặc xây dựng. Theo báo cáo của Huyện ủy Mỹ Đức, trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn, điện, đường liên xã, liên thôn, đường làng cơ bản được bê tông hóa 99%. Toàn huyện có 50/80 trường đạt chuẩn quốc gia, 1 trung tâm y tế huyện, 21 xã có trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; 122/122 thôn có nhà văn hóa, đạt 100%; 113/122 thôn được công nhận và duy trì danh hiệu “Làng văn hóa”.

  Những năm qua, Mỹ Đức đã tích cực hỗ trợ người dân phát triển mô hình trang trại, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao giá trị trên diện tích đất canh tác. Trên địa bàn huyện hiện có 24 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động; 36 trang trại chăn nuôi, 35 trang trại thủy sản, 7 trang trại tổng hợp. Mỹ Đức có 31 làng nghề, làng có nghề truyền thống, trong đó, có 6 làng nghề đã được thành phố công nhận. Toàn huyện có 24 sản phẩm được thành phố công nhận tại chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)... Nhờ đó, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện chỉ còn 0,11%, thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng/năm.

  Theo Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, bên cạnh những kết quả đạt được, Mỹ Đức vẫn còn một số hạn chế. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn còn chậm, các ngành kinh tế trong khu vực nông thôn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp của huyện còn chậm, chưa tạo được nhiều vùng sản xuất tập trung, quy mô lớn. Trong khi đó, việc áp dụng công nghệ, khoa học kỹ thuật hiện đại trong sản xuất nông nghiệp còn ít, chưa tạo được nhiều nông sản, hàng hóa có thương hiệu, giá trị thu nhập/ha canh tác còn thấp.

  Để khắc phục những hạn chế đang gặp phải, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị, huyện rà soát lại các tiêu chí chưa đạt gồm y tế, văn hóa, giáo dục, kinh tế, môi trường, chất lượng môi trường sống; giao UBND huyện Mỹ Đức tập trung phối hợp với các sở, ngành sớm hoàn thiện các tiêu chí để hoàn thành huyện NTM trong năm 2022. Cùng với đó, Mỹ Đức chủ động rà soát, hoàn thành việc chuẩn bị các thủ tục đầu tư, bảo đảm tỷ lệ giải ngân năm 2022 của huyện đạt 100% kinh phí đã được thành phố hỗ trợ theo đúng cam kết; chủ động phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc khẩn trương nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch vùng huyện; trong đó, cần chú trọng định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch các vùng chuyên canh tập trung; phát triển công nghiệp, du lịch sinh thái, tâm linh để làm cơ sở cho phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong thời gian tới.

  ĐOÀN THẢO

  Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/my-duc-hoan-thien-cac-tieu-chi-huyen-nong-thon-moi-712310