Mỹ chia sẻ với IAEA tài liệu hạt nhân Triều Tiên

    Gốc

    Theo các nguồn tin ngoại giao, Mỹ đã đồng ý chia sẻ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) những tài liệu liên quan đến chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và sẵn sàng đề nghị Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong tiến trình này.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/251089/Default.aspx