Mỹ: 700 tỷ USD giải cứu thị trường tài chính

    Gốc

    Thỏa thuận sơ bộ giữa Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng về kế hoạch chi 700 tỷ USD để giải cứu thị trường tài chính đã phần nào làm yên lòng các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/9/100458.cand