Mỹ: 7 Thống đốc bang nhận phong bì chứa bột trắng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Chiều 8/12, văn phòng làm việc của Thống đốc Brian Schweitzer đã được lệnh sơ tán khẩn cấp sau khi có tin Thống đốc bang nhận phải một phong bì có chứa chất bột trắng. Ngay lập tức, nhóm chuyên gia của Bộ Y tế đã có mặt và mang chiếc phong bì đi xét nghiệm.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/quocte/2008/12/105356.cand