Mường Hum tìm giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên

Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Đối với Đảng bộ xã Mường Hum, huyện Bát Xát, trước những khó khăn trong công tác phát triển đảng viên, nhiều giải pháp đang được thực hiện để đạt mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến đầu năm 2024, Chi bộ thôn Séo Pờ Hồ, thuộc Đảng bộ xã Mường Hum có tổng số 16 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo kế hoạch của Đảng bộ xã Mường Hum và nghị quyết của chi bộ đề ra, mỗi năm kết nạp từ 1 đến 3 đảng viên. Từ năm 2020 đến hết năm 2023, Chi bộ thôn Séo Pờ Hồ kết nạp được 5 đảng viên, tuy nhiên năm 2023, Chi bộ thôn Séo Pờ Hồ không kết nạp được đảng viên nào.

Không chỉ ở Séo Pờ Hồ, một số chi bộ khác trên địa bàn xã Mường Hum cũng gặp khó khăn trong tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đảng bộ xã Mường Hum có 10 chi bộ với 137 đảng viên, năm 2023 kết nạp được 8 đảng viên, trong khi kế hoạch Huyện ủy Bát Xát là Đảng bộ xã Mường Hum kết nạp 14 đảng viên.

So với mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020 - 2025, đến nay, Đảng bộ xã đã kết nạp được 43/60 đảng viên, đạt 71,6%. Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là một số chi bộ như công an, y tế xã đã hết nguồn, một số chi bộ nông thôn cũng rất khó trong tìm nguồn quần chúng ưu tú để giới thiệu cho Đảng. Nguyên nhân chính là xã Mường Hum có dân số ít, nhiều thanh niên đi làm xa, nhiều người chưa tốt nghiệp THCS. Yếu tố lịch sử để lại cũng ảnh hưởng tới việc lựa chọn quần chúng để bồi dưỡng kết nạp Đảng.

Trước những khó khăn trong tạo nguồn kết nạp đảng viên, Đảng ủy xã Mường Hum đang khẩn trương chỉ đạo các chi bộ thực hiện nhiều giải pháp.

Giải pháp của Chi bộ thôn Ky Quan San là căn cứ kế hoạch hằng năm sẽ giao cho đảng viên phụ trách từng nhóm hộ và đoàn thể thôn, trưởng dòng họ rà soát, lựa chọn quần chúng ưu tú để giới thiệu. Chi bộ chú trọng công tác tuyên truyền và làm công tác tư tưởng để các quần chúng hiểu rõ ý nghĩa của việc phấn đấu trở thành đảng viên.

Theo ông Vũ Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hum, năm 2024, Đảng bộ xã Mường Hum phấn đấu đạt mục tiêu kết nạp 11 đảng viên. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng bộ xã xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nên tiếp tục chỉ đạo sát sao, tháo gỡ khó khăn từ các chi bộ.

“Mặc dù cố gắng để đảm bảo số lượng đảng viên mới theo mục tiêu kế hoạch nhưng quan điểm của Đảng bộ xã Mường Hum là chú trọng nâng cao chất lượng đảng viên, lựa chọn những quần chúng thực sự tiêu biểu, gương mẫu để giới thiệu kết nạp Đảng” - ông Vũ Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Hum khẳng định.

Nội dung: Tuấn Ngọc
Trình bày: Khánh Ly

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/muong-hum-tim-giai-phap-tao-nguon-ket-nap-dang-vien-post382951.html