Mừng Xuân 2008 cùng “Cửu Long Kỳ Ngộ”

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (CAO) Qua một năm cùng thế giới Cửu Long huyền diệu, Cửu Long Tranh Bá đã tưng từng tổ chức sự kiện ngày hội“Cửu Long Kỳ Ngộ” họp mặt game thủ tại TP.Hồ Chí Minh (20-01) và tại thủ đô Hà Nội (27-01) để kỷ niệm và tạo...

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/mlfolder.2007-12-28.6251781353/mlfolder.2007-12-28.6540068764/mlnews.2008-01-30.3494082626