Mục “Tìm hiểu giúp bạn” cần thiết thực hơn

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Rất hy vọng báo QĐND sẽ nỗ lực đổi mới hơn nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của các bạn đọc trong và ngoài quân đội luôn dành cho...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.nhipcaubandoc.35181.qdnd