Mục tiêu tăng trưởng: VN cần thận trọng

    Gốc

    Hanoinet - Dù đã đạt được những tiến bộ ấn tượng trong việc thực hiện MDGs, nhưng Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều thách thức phía trước và có thể chỉ thực hiện được 5 – 7 trong tổng số 8 mục tiêu vào năm 2015.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=97161