“Mua USD, đừng chạy theo số đông”

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Vài ngày nay, nhiều người dân đổ xô đến các địa điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do để mua USD...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=06&home=detail&id=60d822e8ec3f36&page=category