Mưa lớn cản trở việc cứu trợ các nạn nhân động đất ở Trung Quốc

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT- Mưa to trên diện rộng tại vùng Tây Nam Trung Quốc có khả năng làm gián đoạn những cố gắng cứu trợ và tăng thêm hiểm họa từ những hồ chứa nước bị tràn bờ trong các vùng chịu ảnh hưởng của động đất, nơi mà những chiếc lều đã trở nên dụng cụ cần thiết nhất.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/43706/default.aspx