MU không chọn Mourinho

    Gốc

    Giám đốc điều hành của MU đã phủ nhận mọi tin tức câu lạc bộ này chọn huấn luyện viên Mourinho làm người kế tục sự nghiệp của ngài Ferguson bất chấp việc huấn luyện viên này thổ lộ muốn được quay lại làm việc tại Primier League.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105988&sub=136&top=46