Một số khoản đầu tư của Tập đoàn Than - Khoáng sản tiềm ẩn rủi ro tài chính

Đó là một trong những nội dung được Kiểm toán Nhà nước kết luận sau khi thực hiện kiểm toán tại Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa có cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước năm 2021 của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Kết quả kiểm toán cho thấy việc tuân thủ pháp luật, chế độ tài chính - kế toán, đầu tư, mua sắm, quản lý, sử dụng vốn, tiền, tài sản Nhà nước của Công ty mẹ TKV và các đơn vị được kiểm toán còn có những hạn chế, tồn tại.

Khai thác than của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Đông Bắc

Khai thác than của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam. Ảnh: Đông Bắc

Về quản lý chi phí, giá thành sản xuất kinh doanh, KTNN cho biết TKV chưa ban hành đầy đủ các định mức kinh tế - kỹ thuật; chưa xây dựng, ban hành tỷ lệ hao hụt đối với công đoạn vận chuyển than theo từng cung độ vận chuyển, loại phương tiện, độ ẩm thực tế áp dụng; chưa cập nhật, xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu trên cơ sở định mức tiêu hao nhiên liệu TKV; định mức năng suất thiết bị, tiêu hao nhiên liệu đối với xe ô tô và máy xúc phục vụ công nghệ chưa gắn với năng suất hoạt động.

Đối với việc quản lý các khoản phải nộp ngân sách Nhà nước, có đơn vị chưa kê khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng biếu tặng; tính thiếu thuế thu nhập cá nhân; chưa loại trừ một số khoản chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp; chưa giảm thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu nhập từ cổ tức; trích Quỹ khoa học và Công nghệ vượt quy định.

Về quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, hàng hóa, sửa chữa tài sản cố định, kiểm toán cho thấy còn tồn tại trong công tác lập, phê duyệt kế hoạch mua sắm; lập, phê duyệt thiết kế và dự toán; lập hồ sơ mời thầu; lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp; ký kết và thực hiện hợp đồng; quản lý chất lượng, tiến độ, nghiệm thu thanh toán.

Trong quản lý các khoản đầu tư tài chính dài hạn, KTNN cũng chỉ ra, công ty mẹ TKV còn một số khoản đầu tư tiềm ẩn rủi ro tài chính, chưa hiệu quả như: Đầu tư vào Công ty cổ phần Cromit cổ Định Thanh Hóa, Công ty liên doanh Alumina Campuchia - Việt Nam, Công ty TNHH Vinacomin Lào, Công ty CP sắt Thạch Khê...

Đánh giá việc tuân thủ pháp luật, chính sách, chế độ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với 6 dự án được kiểm toán, cơ quan kiểm toán chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương, dự án đầu tư; công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán; công tác lựa chọn nhà thầu; công tác quản lý tiến độ...

Đánh giá về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với 6 dự án gồm các dự án: Suối Lại - Công ty Than Hòn Gai - TKV; Vi Kẽm, Bát Xát, Lào Cai - Tổng công ty Khoáng sản TKV; Đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2020 - Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin; Trung tâm chế biến và Kho than tập trung vùng Hòn Gai - Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin; Vận chuyển xít ngược - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV và dự án Băng tải than Khe Chàm - Công ty TNHH MTV Môi trường - TKV), Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ, quá trình đầu tư, tiến độ một số hạng mục chậm so với yêu cầu của hợp đồng và một số hạn chế tồn tại trong chấp hành chính sách, chế độ dẫn đến phải giảm thanh, quyết toán chi phí...

Minh Chiến

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kinh-te/mot-so-khoan-dau-tu-cua-tap-doan-than-khoang-san-tiem-an-rui-ro-tai-chinh-20230207103452369.htm