Một số điểm mới trong chấm thi đua đối với các sở giáo dục và đào tạo

    Báo Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    ND - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quy định tiêu chuẩn đánh giá và cho điểm các lĩnh vực công tác với các sở giáo dục và đào tạo (GD và ĐT) năm học 2008-2009.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=134644&sub=74&top=41