Một sĩ quan quân đội dũng cảm cứu dân

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Vào lúc 20 giờ ngày 20-6-2008, con hẻm nhỏ của khu phố 13, phường Hố Nai 1 (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bỗng huyên náo lạ thường. Một tốp thanh niên khoảng 20 người cầm gậy gộc, mã tấu xông thẳng vào căn nhà 20/91 của gia đình anh Nguyễn Hữu Bảng và chị Bùi Thị Hồng Vân (nhà kinh doanh phòng trọ và Internet)...

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.anninh.37609.qdnd