Một ngày lấp "tổ rỗng"

    2 đăng lạiGốc

    Nhiều cặp vợ chồng sống trong nỗi cô đơn, trống vắng khi con cái đã lớn khôn, xa rời tổ ấm. Để tránh cảnh hằng ngày sống trong “tổ rỗng”, họ đã biết làm nóng tình cảm khi tuổi về già

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/241030.asp