Một ngày của Công an TP HCM

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    24h trôi qua, hẳn là không có nhiều lắm những biến động trong đời sống của phần đông những công dân bình thường. Tuy nhiên, với các chiến sĩ Công an, những người ngày đêm bảo vệ trật tự bình yên cho cuộc sống, thì họ phải đối mặt với muôn vạn sự vụ.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/1/82946.cand