Một cốt cách nhà Nho tiêu biểu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Đã có nhiều bài viết về vị tiến sỹ Nho học cuối cùng của Việt Nam, cụ Võ Khắc Triển, nhưng mãi đến hội thảo nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh của cụ do Viện Triết học, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và dòng họ Võ tổ chức ngày 9-11 vừa qua, cốt cách của một trí thức Nho học ở cụ mới được đề cập rõ nét.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/53/187562